- קריסה-קניסה-כניסה \
Collapsing-Fining-Entring

- Emergency Fest / חג חירום

- A Closer Look / מבט מקרוב

- Disorientation / דיסאוריינטציה